• Pagina’s

 • Gebruiker

 • Cookiewetgeving

  Wat is de Cookiewet of Cookierecht?

  De cookiewet is een wijziging van de Telecommunicatiewet die als doel heeft de gebruiker/internetter controle te geven over de cookies die op zijn of haar apparatuur worden geplaatst of gelezen.
  Er is geen toestemming meer nodig voor cookies die de kwaliteit of effectiviteit van een website of dienst meten en die weinig of geen gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker.

  Omdat in de Telecommunicatiewet wordt verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zijn de betreffende bepalingen daarin relevant voor de cookiewetgeving. Zo geldt dat de gebruiker duidelijk en volledig moet worden geïnformeerd over het gebruik van cookies om zijn privacy beter te waarborgen. Omdat de gebruiker vóóraf zijn toestemming moet geven (opt-in), moet hij dus ook vóóraf worden geïnformeerd over het feit dat zijn gegevens worden opgeslagen of gelezen. Dat informeren moet gebruiksvriendelijk gebeuren. Tevens moet worden gemeld met welk doel een cookie wordt geplaatst of gelezen.

  De wet is gebaseerd op de EU ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC.
  Die richtlijn – ePrivacy Directive genoemd – is in elk betrokken EU-land omgezet in nationale wetgeving. In Nederland betreft dit een wijziging van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a).
  De huidige cookiewet is een update van de cookiewet van 5 juni 2012. Er zijn inmiddels voorstellen gedaan voor verdere wijziging. Zie elders op deze pagina.

  Wat is een cookie?

  Een cookie was oorspronkelijk een tekstbestandje op de computer van de websitebezoeker. Het was een manier om gegevens op te slaan voor een volgend bezoek aan de website, zoals een klantnummer of het laatst bekeken artikel.
  Gaandeweg verhuisden veel van die instellingen naar de database van de websites die bezocht worden. Het cookiebestand op de pc of andere apparatuur wordt nu vooral gebruikt om u te herkennen: het bevat uw identificatiegegevens (ID). Zodra een website uw ID herkent, haalt hij uw gegevens van de server. Op die manier zijn de gegevens niet meer gebonden aan één specifiek apparaat; ook als u inlogt met een andere pc zijn uw gegevens direct bij de hand.

  Cookies horen van oudsher bij desktop computers, vooral bij de browsers (zoals Internet Explorer, FireFox, Chrome en Safari). Inmiddels zijn er andere apparaten met een vergelijkbare functionaliteit, zoals smart-tv’s, smartphones, tablets en spelcomputers.

  De wet is techniekneutraal en spreekt nu letterlijk over “via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker”. Er hoeft dus geen echt (cookie)bestand meer aan te pas te komen. Ook het gebruik van web-beacons (kleine afbeeldingen), opslag in de browsers en plugins vallen onder het begrip ‘cookie’. Ook de Local Storage in moderne browsers valt onder dit begrip.

  Third-party of tracking cookies

  First-party cookies zijn cookies die door de website zelf worden geplaatst. Third-party cookies worden door derden zoals adverteerders geplaatst. De adverteerders willen u herkennen als u van website naar website gaat. Beetje bij beetje sprokkelen zij al doende informatie over u bij elkaar. Daarmee maken zij profielen aan. Een gevolg van dit ‘volgen’ is dat u bijvoorbeeld advertenties ziet verschijnen van producten die u eerder op een andere website hebt bekeken. Deze cookies worden ook tracking cookies genoemd omdat ze bezoekers letterlijk volgen.
  Tracking cookies mogen pas gebruikt worden nadat de bezoeker is geïnformeerd over welke cookies gebruikt worden, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat daarmee gebeurt.
  Uitgebreide informatie over tracking cookies is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: cookie-informatie & FAQ.

  Toestemming geven voor het plaatsen van cookies?

  De cookiewet is gebaseerd op Europese wetgeving die uitgaat van impliciete toestemming voor het plaatsen van cookies. De oude Nederlandse cookiewet schreef een expliciete toestemming voor.

  Een informatiebalk met een ‘Als u doorgaat accepteert u onze cookies’ tezamen met een uitleg over cookies volstaat nu waarschijnlijk voor de Telecommunicatiewet.
  Voor tracking cookies geldt meestal dat de enige rechtvaardigingsgrond de ondubbelzinnige toestemming van de websitebezoeker is.